Sykkelmuseum i Norge?Vi har muséer for det meste i verdens rikeste land; makkomuseum, skøytemuseum( hvor mange går på skøyter i disse dager?), veterinærmuseum, tryllemuseum, rockemuseum( nå skal det bli to stykker til 90 millioner hver; hvordan setter du utøvende kunst som musikk på museum??) og muséer for det meste annet...
Rockesenteret i gamle Schous bryggeri er ennå ikke åpnet/kommet igang; oppbyggingen kostet så mye at det ikke er midler til drift ...
Norske bevilgende myndigheter: kulturdepartementet, kulturrådet, kulturminnefondet og lignende har den underlige holdning at innsamling, bevaring og fremstilling av norsk industrihistorie og kulturhistorie får da sannelig private midler ta seg av; det er ingen offentlig oppgave.....

da Preus ønsket sitt fotomuseum tigjengeliggjort for publikum, var det offentlige ikke interessert før det hele holdt på å bli solgt til Japan( det er japanere som har finansiert en del av Munchmuséet). Staten kjøpte Preus fotomuseum tilslutt, og lot det ligge og vansmekte i 10 år....

(den nye direktøren vil gjøre det om til et fotogalleri, og sende alle de "gamle greiene" til teknisk museum...), og Stenersen-samlingen har råtnet så mye på rot at arvingene vil ta den tilbake.

SYKKEL er menneskehetens største oppfinnelse på de siste tohundre år(BBC 2005).

SYKKEL er den perfekte oppfinnelse, den har ikke forandret seg vesentlig på hundre år,

fordi det ikke har vært nødvendig eller mulig!

SYKKEL er i dag fremdeles det mest brukte persontransportmiddel på verdensbasis ( flere personkilometer pr. hjul enn selv bilen).

SYKKEL er løsningen på problemene med global oppvarming pga. miljøgassutslipp:

det er ingen som trenger halvannet tonn stål, fire hjul, 10 kvadratmeter veibane og utslipp av millioner tonn CO2 for å frakte matpakken sin fra A til B! SYKKEL er det eneste miljøvennlige persontransportmiddel som finnes, den forbruker ingenting!

"ALLE har en sykkel"...(også stasministeren)

ALLIKEVEL er den tredje (og største) tafikkantgruppe ikke tildelt noen egen kjørebane på norsk allment ferdselsareal, og blir totalt neglisjert( også historisk) av norske myndigheter.

Norge har hatt en stor sykkelproduksjon (20 millioner) fra 1894 til 2000 (da DBS-fabrikken som den siste ble kjøpt opp fra utlandet, og nedlagt). Jeg har hittil registrert over 1200 norske sykkelmerker, men regner med ca. 2000 for at det skal bli komplett. Dette er en helt upåaktet del av norsk industrihistorie. Etter annen verdenskrig var det sykkelen som bygde landet, bilen ble ikke frigitt for offentlig salg før 1960 !

Transportsykkelen ( varesykkel, viserguttsykkel) flyttet Norge på plass etter fem år med krig. Da jeg vokste opp i Stensgata i -50-åra var det parkert TO -2- biler i hele gata, og vi syntes det var spennende. I dag er det parkert to (noen steder tre) rekker med biler langs hele gaten. DET ER INGEN SOM TØR Å SLIPPE BARN ALENE UT PÅ GATEN FOR Å LEKE!

Rundt om i verden finner du et sykkelmuseum i annenhver by, i Norge har vi ikke ett!

Den Rustne Eike sykkelsamling er sannsynligvis verdens største samling av historiske sykler med sine mer enn 500 objekter. Norsk Teknisk museum har pr. idag utstilt 3 sykler, alle mine...

ALLE sykler du finner utstilt på muséer i Norge i dag er deler av Den Rustne Eike sykkelsamling; 83 sykler på Berg-Kragerø museum (kastet ut etter Giskes museumsmassakre i kulturminneåret 2009), to på norsk veimuseum, én viserguttsykkel på Oslo bymuseum, én SONJA damesykkel på Henie-Onstad kunstmuseum(tilbakelevert til samlingen da konservator ikke lenger ville arbeide ved musèet);for tiden ca.100 sykler på Norsk Vegmuseum på Hunderfossen; publikumsinteressen er enorm; norske politikere har den underlige holdning at kulturminner er bare det som sitter fast i bakken + kunst.

Alt som trengs er en GRATIS bygning for at publikum skal få tilgang til verdens største sykkelsamling, og at norsk sykkelhistorie skal bli ivaretatt for fremtiden.

Oljen i nordsjøen vil ta slutt, norsk industri er solgt til utlandet, bilen vil utrydde seg selv (når den står stille det meste av tiden, er den ikke mye til nytte).

Sykkelen vil fortsatt bestå, som det eneste, og mest fornuftige og miljøvennlige persontransportmiddel.

E. Bowitz

12_sykkelutstilling20102.jpg