Absolutte minimumskrav for å få godkjent forbrukslån

Sammen med bankenes egne vurderingsgrunnlag finnes det i tillegg et regelverk for kredittytelser i Norge. Disse har blitt innstrammet ytterligere. Forbrukslånforskriften er et forebyggende tiltak som har som hensikt å gjøre det vanskeligere for låntakere å ta opp mer gjeld enn privatøkonomien kan betjene.

Dette er begrensningene som den nye forskriften går ut på:

  • Hvis du ikke kan tåle en renteøkning på 5% skal du ikke få godkjent forbrukslån
  • Hvis din gjeldsbelastning overskrider fem ganger inntektsnivået ditt skal du ikke få godkjent forbrukslån
  • Ved en nedbetalingsperiode på mer enn 5 år skal du ikke få godkjent forbrukslån

Et lån uten sikkerhet bringer med seg en høy effektiv rente, dette fordi banken tar en mye større risiko ved usikrede lån enn ved sikrede lån. Når renten er høy til å starte med så er det viktig at långiver dobbeltsjekker at du som låntaker kan betjene lånet hvis styringsrenten skulle øke.

I Norge har de fleste husholdninger en svært høy gjeldsbelastning, det gjelder både i et historisk og et internasjonalt perspektiv. Vi har tidligere kunne skille mellom ulike gjeldstyper, som har bidratt til at enkelte låntakere får veldig mye gjeld. De offisielle gjeldsregistrene skal nå motvirke denne trenden, på den måten kan långivere vurdere all gjeld på lik linje og videre gjøre en riktigere bedømmelse av søknader om for eksempel forbrukslån.

Før i tiden kunne man søke om forbrukslån med opptil 15 års nedbetalingstid. Det har ført til en ekstrem høy totalkostnad siden renten ligger svært høyt på lån uten sikkerhet. Siden 2018 kunne man ikke få godkjent forbrukslån med mer en 5 års nedbetalingsperiode. Ønsker du dette må du heller benytte deg av refinansiering.

Forsvarlig med godkjent forbrukslån?

Et forbrukslån har en meget stor innvirkning på din privatøkonomi. Dette skyldes i aller høyeste grad at inntekten din står som eneste sikkerhet på denne typen lån. Med dette som grunnlag skal man derfor søke om og takke ja til lån på en svært forsvarlig måte. Se alltid over ditt budsjett og forsikre deg om at vil gå bra å betjene lånet som du ønsker deg.

Hvis du skal få godkjent forbrukslån må du i tillegg innfri flere minimumskrav etter hvilken bank du søker hos. Siden det er en økende mengde innstramminger i utlånspraksisen er det stor sannsynlighet for at lånemarkedet på sikt vil stabilisere seg. Det vil bli en positiv utvikling, i all hovedsak for norske låntakeres økonomiske trygghet.