Hjemmekontor blir mer og mer vanlig

Etter gode erfaringer med hjemmekontor under koronakrisen, er det flere virksomheter som nå ønsker å gjøre hjemmekontor til en permanent ordning. Da er det flere ting å tenke på.

Vi ser først på arbeidstidsbestemmelsene.

Når man har en fast avtale om å jobbe hjemme, er man ifølge forskriften unntatt fra mange av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Siden rammene for gjennomsnittsberegning ikke gjelder når man jobber hjemme, kan den ansatte fritt kan velge når det avtalte arbeidet utføres.

Gjør en avtale?

Avtale om hjemmearbeid er regulert gjennom en egen forskrift, hvor det er omtalt hva den skriftlige avtalen skal inneholde. Den bør inneholde hjemmearbeidet, arbeidstid og når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver inn i avtalen. Hvis avtalen er midlertidig bør det stå noe om varigheten.

Selv om deler av arbeidsmiljøloven er unntatt hjemmekontor, krever forskriften fortsatt et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og arbeidsgiver skal så langt det er mulig forsikre seg om dette. Det er et krav at bruken av hjemmekontor er en del av virksomhetens systematiske HMS-arbeid (internkontroll), noe som blant annet innebærer kartlegging, risikovurdering og oppfølging av arbeidet.

Hvor kan du sikre deg et godt arbeidsmiljø på hjemmekontoret?

Ved å leie kontorlokaler i Oslo, sikrer du deg et godt utgangspunkt. Kontorlokaler i Oslo er et brennhett alternativ for deg som har hjemmekontor, men samtidig vil slippe alle lystene som kan oppstå i hjemmet.

Avslutningsvis kan man ikke få understreket nok at hjemmekontor ser ut til å bli permanent.

Høyres forslag om en mer permanent ordning med hjemmekontor for kommunalt ansatte kan få flertall i bystyret. Både Ap og MDG er positive til ordningen.

Gigaselskapet Twitter har allerede tilbudt sine ansatte permanent hjemmekontor.

Twitter, med sine over 5000 ansatte, sendte i mai ut en mail der de tilbyr sine ansatte permanent hjemmekontor. I tillegg får de ansatte ekstra penger fra selskapet for å jobbe hjemmefra.

Magne lever av å leie ut ski og sykler, nå må han selge fordi krisehjelpen kommer for sent

E24.no