Hvordan får jeg enerett til et varemerke?

Enerett til et varemerke kan skje på to måter, via registrering eller innarbeidelse. Siden det kreves langvarig, omfattende og intensiv bruk for å oppnå vern gjennom innarbeidelse, vil registrering vanligvis være det mest praktiske alternativet.

For å registrere i Norge, sender du en søknad til Patentstyret, som for alle praktiske formål ser om varemerket er egnet til å skille en aktørs tjenester eller produkter fra andre og/eller er til forveksling med andre allerede registrerte rettigheter.

Er det mulig å få enerett på mitt navn eller logo?

Tidlig i en utviklingsprosess bør det foreligge en avklaring på om man ønsker et varemerke man i det hele tatt kan oppnå enerett til, dette kan man imidlertid få hjelp til. Varemerkeretten er nasjonal og det betyr at beskyttelse må søkes i hvert enkelt land/område som er aktuelt og relevant. Man kan likevel få en fellesregistrering for EU, dette kan være praktisk for norske rettighetshavere som markedsfører, distribuerer eller selger varer i utlandet.

Vanlige feil og misforståelser

«Jeg kan ta patent på navnet og varemerket mitt»

– Ukorrekt. En patent beskytter tekniske oppfinnelser, men du kan oppnå enerett via en varemerkeregistrering.

«Varemerkeregistreringen min er sikret og varer evig»

– Nei, varemerkeregistreringer må fornyes hvert tiende år. Husk også at tredjeparter kan utfordre registreringen dersom den ikke har vært i reell bruk i løpet av de siste fem årene. Dersom den ikke har vært i bruk kan det altså føre til sletting av registreringen.

«Varemerkeregistreringen min gjelder over hele verden»

– Nei, hovedregelen er at registreringen gjelder i det landet den er registrert i. En norsk varemerkesøknad vil ikke hjelpe deg om noen misbruker varemerket ditt i for eksempel Sverige, Tyskland eller USA. Det betyr at du må søke om beskyttelse i de landene det trengs. Et praktisk unntak som finnes er at man kan få én registrering for hele EU.

Hvorfor bør jeg søke varemerke?

Hvis varemerkesøknaden innvilges vil du få en varemerkeregistrering som gir rett til å nekte andre å bruke et tilnærmet likt eller lignende varemerke for like produkter/tjenester som deg. En slik registrering er et uvurderlig verktøy for å holde konkurrerende bedrifter og selskaper på trygg avstand og for å forhindre snylting på din innsats og den goodwill som opparbeides i ditt varemerke. Det er Patentstyret som utsteder et registreringsbevis, og du vil deretter få et håndfast, slagkraftig og offisielt bevis for eneretten din som ofte gjør prosessen med å stanse nære konkurrenter eller kopiprodusenter veldig mye enklere enn hvis du må basere et krav på for eksempel markedsføringslovens bestemmelser om utilbørlig konkurranse. Så fremt at varemerket er i bruk kan en varemerkeregistrering bestå for alltid, så lenge den fornyes mot en avgift hvert tiende år.

Når bør jeg søke om få varemerke mitt registrert?

Du bør få varemerke ditt registrert så fort som mulig. Skrekkscenarioet er naturligvis at noen andre rekker å registrere varemerket før deg, og at du blir avskåret fra å bruke det selv. Dette er likevel et sjeldent problem så lenge varemerkesøknaden din leveres inn før varemerket blir formidlet til offentligheten via en pressemelding, produktlansering eller lignende kanaler.